Artykuły naukowe

EKONOMIA ROZWOJU

 1. Grodzicki M. Taksonomiczne wskaźniki rozwoju gospodarczego krajów europejskich [Taxonomic indices of development of European countries]. In: „Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy”, Nowosad A., Wisła R. (eds.), Cracow: Jagiellonian University Press, Chapter 8, 2016
 2. Geodecki T., Grodzicki M. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości? [How to Climb up the World Economic League Table? Central and Eastern in Europe in Global Value Chains]. “Public Governance”, 33(3), 2015
 3. Grodzicki M. Teoretyczne uzasadnienia dla prowadzenia polityki przemysłowej [The Theoretical Justifications for Industrial Policy], “Economic Studies – University of Economics in Katowice”, 210, 2015
 4. Grodzicki M., Beck K. Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Wymiar strukturalny (Convergence and business cycles synchronization in the EU. Structural dimension), Warsaw: Scholar Eds, (monograph) 2014
 5. Grodzicki M. Global Value Chain and Competitiveness of V4 Economies. In:International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives”, Kiendl-Wendner D., Wach K. (eds.). Graz: Fachhochschule Joanneum, pp. 13-31, 2014
 6. Grodzicki M. Structural Similarities of the Economies of the European Union. “Equilibrium”, 9(1), 2014
 7. Grodzicki M. Sektorowa dekompozycja wzrostu wydajności pracy w krajach Unii Europejskiej [Sector decomposition of labour productivity growth in the European Union]. „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, 9(1), 2014
 8. Grodzicki M. Productivity Convergence in Manufacturing in the European Union: The Role of Economic Structure. “Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe”, 5(2), 2013

EKONOMIA INSTYTUCJONALNA

 1. Grodzicki M. Dlaczego grupom udaje się podejmować działania? Przedstawienie teorii działań zbiorowych Elinor Ostrom [Why do groups manage to take action? Presentation of the theory of collective action of Elinor Ostrom]. “Social Economy”, mimeo
 2. Grodzicki M. Dynamika gospodarcza a instytucje w programie badawczym ekonomii ewolucyjnej [Economic dynamics and institutions – the evolutionary economics’ view]. “Public Governance”, 24-25(2-3), 2013
 3. Grodzicki M. Emerytury branżowe w Polsce w kontekście teorii grup interesu [Sectoral pensions in Poland in the context of theory of interest groups]. “Economic Studies” INE PAN, III/2012
 4. Grodzicki M. Pension reform and retirement behaviour in Poland – interdisciplinary analysis. In: “Developing the ‘Sociology of Ageing’ to Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and Eastern Europe”, Perek-Białas J., Hoff A. (eds.), Jagiellonian University Press, pp. 71-98, 2012
 5. Grodzicki M. Reformy systemów emerytalnych w Europie Środkowo-Wschodniej wobec przemian demograficznych. Między repartycyjną a kapitałową metodą finansowania [Pension reforms in Central and Eastern Europe in the face of demographic challenges] In: „Problemy gospodarki światowej”, Kuczmarska M., Pietryka I. (eds.), Polish Economic Society, pp. 185-198, 2010
Reklamy